Nomadisk Paviljong

Sommar 2022

Utställning
Konsthallen MEKEN, Smedjebacken
Med stöd från