NOMADISK
PAVILJONG

Våren 2022

Utställning
Länsmuseet Gävleborg, Gävle

Hösten 2022

Utställning
Konsthallen MEKEN, Smedjebacken
Med stöd från